18 X 2017

Partner główny:

PRNEWS

Patronaty

PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

Bankier Bankier PRNEWS
 • logo_dbp

  AGENDA KONFERENCJI

  Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje

   

  Termin: 18 października 2017r.

  Miejsce konferencji: „Polonia Palace Hotel” w Warszawie, Al. Jerozolimskie 45

   

  Agenda:

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników, kawa o poranku

  • 09.30 – 09.40 – otwarcie Forum, wystąpienia Partnera Głównego Konferencji i Patronów Honorowych

  Prezentacje:

  • 09.40 – 10.05 – Płatności bezgotówkowe w Polsce – kontekst międzynarodowy
   Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP

  • 10.05 – 10.30 – Nowoczesne płatności: trendy i oczekiwania konsumentów 
   Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce

  • 10.30 – 10.55 – Doświadczenia Polaków w obrocie bezgotówkowym. Obawy użytkowników i perspektywy rozwoju w kolejnych latach
   Agnieszka Rządca, Małgorzata Szczepanek, KANTAR TNS

  • 10.55 – 11.20 – Unikatowa rola Poczty Polskiej S.A. na rzecz  rozwoju obrotu bezgotówkowego
   Mariola Gołda, Anna Rakowska,  Poczta Polska S.A

  • 11.20 – 11.45 – Najważniejsze propozycje aktualizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020
   Prezentacja zbiorowa: Dariusz Olesiński – ING Bank Śląski, Sławomir Cieśliński – Medien Service, Paweł Pomianowski – Bank Pekao SA, Paweł Widawski – Związek Banków Polskich;
   prezenter: Sławomir Cieśliński – Medien Service

  • 11.45– 12.05 – dyskusja na temat przedstawionych propozycji aktualizacji PROB

  • 12.05– 12.35 – przerwa kawowa

  • 12.35 – 13.00 – Program „Od papierowej do Cyfrowej Polski” – podsumowanie prac strumienia „Rozwój obrotu bezgotówkowego”
   Krystian Ochęcki, Public Policy Director, Mastercard

  • 13.00 – 13.20 – Instrumenty obrotu bezgotówkowego w Portfelu Polaka – wnioski z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej i Mobile Institute
   Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute

  • 13.20 – 13.45 – Społeczne i psychologiczne uwarunkowania obrotu bezgotówkowego w Polsce – perspektywa 10 lat
   prof. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski, Maison&Partners

  • 13.45 – 14.10 – Udział regulacji w wspieraniu obrotu bezgotówkowego – bilans i perspektywy
   dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

  • 14.10 – 14.30 – Gotówka, instrumenty bezgotówkowe, waluty cyfrowe – na ile regulacje prawne są otwarte na nowe formy płatności?
   dr Michał Grabowski, Kancelaria Michał Grabowski,

  • 14.30 – 15.30 – KIJ czy MARCHEWKA – jak rozwijać obrót bezgotówkowy w Polsce? Dyskusja końcowa z udziałem w/w prelegentów i zaproszonych gości, udział wezmą m.in.:
   Adrian Kurowski – Dyrektor Visa w Polsce
   Karol Stec – Dyrektor w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
   Paweł Majtkowski – niezależny ekspert
   Paweł Pietryka – Dyrektor Centrum Zarządzania Ofertą, Orange Polska
   Robert Łaniewski – Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

  • 15.30 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji prowadzonej przez Sławomira Cieślińskiego z Medien Service

  • 15.30– 17.00 – Obiad

   

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

   

  Przejdź do formularza zgłoszeniowego


   

 • Cashless Poland Forum

  „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”

   18 października 2017 r., „Polonia Palace Hotel” w Warszawie

   

  Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce pozostaje od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działania wielu firm i organizacji, w tym od 10 lat stanowi główne zadanie społecznej Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

  Obecnie nastał dobry czas dla takich działań, czego przejawem jest m.in. powstanie w 2016 r. rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jego istotną częścią jest nadanie wzrostowi obrotu bezgotówkowego w Polsce rangi zadania strategicznego i priorytetowego. Ale sukces tego działania w dużym stopniu zależy od zrozumienia przez Polaków oraz działające w naszym kraju organy administracji centralnej i samorządowej, a także liczne firmy i instytucje publiczne, istoty obrotu bezgotówkowego. Dlatego tak istotne są działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki.

  W 2016 roku, w ramach europejskiej akcji „No Cash Day” i jej polskiego odpowiednika „Dnia Bez Płacenia Gotówką”, odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce. Poczynając od tego roku chcemy nadać temu spotkaniu fachowców zajmujących się obrotem bezgotówkowym charakter cykliczny – w tym celu powołujemy do życia specjalistyczne „Cashless Poland Forum”. Mamy nadzieję, że konferencje w tym cyklu staną się okazją dla corocznej wymiany doświadczeń, prezentacją ciekawych pomysłów i miejscem ożywionych dyskusji wyznaczających kierunki dalszego rozwoju i funkcjonowania obrotu bezgotówkowego przede wszystkim w naszym własnym kraju.

  Wiodącym tematem tegorocznego Forum będzie „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”. Realia, czyli faktyczne zmiany obserwowane i postulowane w odniesieniu do równouprawnienia w Polsce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. A fikcje – czyli krążące w społeczeństwie i gospodarce nie zawsze prawdziwe opinie na temat obrotu bezgotówkowego czy trudne do szybkiego wdrożenia w życie idee społeczeństwa bezgotówkowego.

  „Cashless Poland Forum” będzie jedną z imprez otwierających ogólnopolską akcję edukacyjną pod nazwą Dzień Płatności Bezgotówkowych. Fachowcom pozwoli przedyskutować ważne i aktualne kwestie, a środowiskom klientów i akceptantów przyniesie kolejne argumenty za dalszym umacnianiem obrotu bezgotówkowego.

  Wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane tematem zapraszamy do współpracy!

   

   

  Biuro Organizacyjne Forum:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.cashlessforumpoland.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2017-05-17

   

 • Katarzyna Czuchaj-Łagód

  Współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca nowoczesnej firmy badawczej Mobile Institute specjalizującej się w śledzeniu trendów konsumenckich „trends hunting” i wielokanałowym monitoringu satysfakcji klientów „customer listening” oraz dostarczającej platformę dialogu marek z konsumentami „brand heroes”. Ekspert i członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, doradca strategiczny w obszarze badań marek i e-commerce. Autorka i współautorka wielu publikacji o zachowaniach zakupowych konsumentów w Polsce, m.in. „M-commerce. Kupuję mobilnie”, „mShopper”, „Smart Living”, „Customer Listening”, „Portfel Polaka”, „Lubię to czy kupuję to”, czy „Smart Okazje”. Długoletni dyrektor działów Marketingu, Rozwoju i Badań. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i certyfikowany marketer Chartered Institute of Marketing.

   

  Mariola Gołda

  Project Manager projektów z zakresu: wdrażania procesów usług finansowych, urządzeń samoobsługowych wraz z rozwiązaniami płatniczymi, systemu raportowania sprzedaży, rozwoju funkcjonalności terminali POS, usług płatniczych dla segmentu e-commerce. Kierownik projektu wdrożenia akceptacji płatności bezgotówkowych w Poczcie Polskiej S.A.
  Członek grup roboczych w ramach inicjatywy zwiększenia obrotu bezgotówkowego realizowanych przy Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

   

  Michał Grabowski

  radca prawny
  Odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1993-1998) oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uniwersität Bonn (1998-2000), jak również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2001-2005). Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał także tytuł doktora nauk prawnych.
  Od 1998 r. uczestniczy w obsłudze prawej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i jednostek administracji rządowej. Doświadczenie zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz podmiotach gospodarczych.
  Specjalizuje się w prawie płatności elektronicznych, jest autorem pierwszego komentarza do Ustawy o usługach płatniczych oraz monografii Instrumenty płatnicze, jak również współautorem Komentarza do prawa bankowego pod red. H. Gronkiewicz- Waltz. Doradza bankom, instytucjom płatniczym, operatorom telefonii naziemnej i komórkowej i innym podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów z zakresu usług płatniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

   

  Krzysztof Korus

  Grabowski MichałDr Krzysztof Korus jest radcą prawny i ekonomistą, wykładowca Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów do spraw implementacji dyrektywy PSD. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie usług finansowych, prawa nowych technologii, prawa gospodarczego. Główny obszar zainteresowań dr Krzysztofa Korusa stanowi prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych oraz prawo konkurencji. Ekspert w dziedzinie rynków finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.
  Członek (Associate Member) stowarzyszenia European Payments Consulting Association (EPCA), które gromadzi europejskie organizacje wyspecjalizowane w profesjonalnym doradztwie z zakresu usług płatniczych dla dostawców usług finansowych.
  Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych, członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”.
  Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach oraz seminariach z zakresu prawa elektronicznych elementów płatniczych, prawa bankowego.
  Zestawienie wystąpień dostępne jest na stronie: www.delege.pl/dr-krzysztof-korus.
  Współzałożyciel i partner w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni Sp.p.

   

  Adrian Kurowski

  Grabowski MichałDyrektor Visa w Polsce
  Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula).
  Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował wieloma projektami dla instytucji finansowych. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, gdzie odpowiadał za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych.
  Z Visa związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
  Od października 2014 r. dyrektor Visa w Polsce.

   

  Dominika Maison

  Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Psychologii UW.
  Obok pracy naukowej od początku lat 90-tych zajmuje się praktycznie badaniami marketingowymi i społecznymi. W 2005 roku założyła specjalizującą się w badaniach finansowych firmę Maison&Partners.
  Autorka wielu badań dotyczących zagadnień finansowych, między innymi: cyklicznego badania MoneyTrack badającego postawy Polaków wobec finansów i instytucji finansowych, oszczędzania i inwestowania pieniędzy oraz autorka cyklu badań prowadzonych dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczących obrotu bezgotówkowego i badań dla Fundacji Kronenberga na temat edukacji finansowej Polaków.

  Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie (m.in. USA, Belgia, Indonezja, Włochy). Prowadzi badania naukowe z zakresu utajonych postaw konsumenckich, postaw i zachowań finansowych oraz marketingu społecznego. Autorka wielu publikacji na temat współczesnych konsumentów, min.: Jakościowe metody badań marketingowych (PWN, 2010); Polak w świecie finansów (PWN, 2013); Psychologia konsumenta (PWN, 2014). Członek organizacji branżowych: Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), Rady Programowej Fundacji Komunikacji Społecznej, Society for Consumer Psychology (SCP), Association for Consumer Research (ACR). W latach 2003-2008 Prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), w latach 2009-2016 przedstawiciel na Polskę największej międzynarodowej organizacji badań marketingowych ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

   

  Krystian Ochęcki

  Dyrektor ds. Public Policy, Mastercard Europe SA
  W Mastercard od 2015 r. Wcześniej kierował zespołem ds. gospodarki cyfrowej w agencji public affairs CEC Government Relations. W 2014 r. współtworzył Fundację Startup Poland. Był również członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Absolwent London Metropolitan University i Collegium Civitas.

   

  Anna Rakowska

  Od 22 lat pracuje w Poczcie Polskiej. Ostatnie osiem lat związana z obszarem usług finansowych. Wdrożyła w Warszawie m.in. sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych PTUW. Jako Zastępca Dyrektora w OR Warszawa odpowiadała za sprzedaż usług jak również organizację sieci placówek pocztowych na ternie Warszawy i okolic oraz Ostrołęki, Siedlec, Płocka, Ciechnowa. Zajmowała się centralizacją kas zbiorczo zasilających jak również uruchomiła na ternie Warszawy Centrum Obrotu Gotówki – wyspecjalizowaną nowoczesną komórkę, której celem jest przeliczanie, zasilanie oraz transport gotówki do placówek Poczty Polskiej. Brała czynny udział w pracach nad elektronizacją obrotu transferów gotówkowych, wdrażając nadawanie przekazów pocztowych za pośrednictwem Internetu z możliwością płatności bezgotówkowych.
  Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego studia podyplomowe z zarządzania – Psychologia Biznesu. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
  Hobby – sporty motorowodne.

   

  Agnieszka Rządca

  Account Manager w TNS Polska od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy i prowadzi badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym. Prezentuje ich wyniki na licznych konferencjach, tak specjalistycznych, jak i ogólniejszej natury.

   

  Małgorzata Szczepanek

  Senior Research Executive. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z TNS Polska współpracuje od 2012 realizując projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych ze światem finansów, w tym badania dotyczące nowych rozwiązań, postaw i zachowań Polaków. Specjalizuje się w zaawansowanych analitycznie projektach głównie w obszarze satysfakcji i wizerunku na rynku usług finansowych. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi rynek bankowy wśród klientów detalicznych.

   

  Adam Tochmański

  Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.
  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim: 1987-1992 w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych/Departamencie Analiz i Badań, 1992-1998 Dyrektor Departamentu Rachunków Banków, od 1998 – Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego i sekretarz Rady ds. Systemu Płatniczego. Od 1994 r. reprezentuje NBP w Radzie Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1998 r. koordynuje współpracę NBP ze Związkiem Banków Polskich w zakresie prac standaryzacyjno-normalizacyjnych i innych przedsięwzięć między-bankowych. W latach 2008-2017 Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

   

 • 01 Płatnosci bezgotówkowe w Polsce  kontekst_międzynarodowy

  03 Doświadczenia Polaków_Obrot bezgotowkowy  A.Rzadca, M.Szczepanek, Kantar TNS

  04 Unikatowa rola – M.Gołda,  A.Rakowska, PocztaPolska

  05 Najważniejsze propozycje PROB

  06 Inicjatywa Rozwój obrotu bezgotówkowego  K.Ochecki

  07 Instrumenty obrotu bezgotówkowego w portfelu Polaka

  08 Spoleczne i psyshologiczne uwarunkowania  D.Maison, UW

  09 Udział regulacji w wspieraniu obrotu bezgotówkowego  K.Korus dLK

  10 Gotówka, instrumenty bezgotówkowe  M.Grabowski, Kancelaria