18 X 2017

Partner główny:

PRNEWS

Patronaty

PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

Bankier Bankier PRNEWS

Formularz zgłoszeniowy

18 października   2017r.,  Warszawa,

„Polonia Palace Hotel”,  Al. Jerozolimskie 45 (róg ul.Marszałkowskiej)

 

Koszt udziału:

  • 500 pln ( plus 23% VAT) od osoby

 

Zniżki:

  • 20% dla firm zrzeszonych w Związku Banków Polskich, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  • 50% dla jednostek  administracji centralnej i samorządowej oraz uczelni i jednostek naukowych
  • 100% dla Posłów i Senatorów RP

 

Zgłaszam udział w
Forum Cashless Poland „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”
w dniu 18 października 2017r.

Liczba osób (wymagane)

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

Zgoda na przesłanie faktury elektronicznej:
TAKNIE

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

 

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczam, iż znane są mi Warunki udziału w konferencji Cashless Poland Forum.

Uwaga: Wysłanie faktury przez organizatora konferencji zostanie poprzedzone mailem od niego potwierdzającym fakt przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa powyżej wymienionych wskazanych osób w konferencji.